top of page

Support Group

Offentlig·7 medlemmer

bilder skapt av kunstig intelligens (AI) representerer en fascinerende blanding av teknologi og kreativitet. De utfordrer vår forståelse av kunst og stiller spørsmål ved kunstnerens rolle. Mens noen ser på AI-kunst som en spennende ny grense, er det andre som er bekymret for originalitet og autentisitet. Personlig mener jeg at AI kan være et verktøy som utvider kunstnerens kapasitet, men det bør ikke erstatte den menneskelige berøringen. Kunst handler om følelser og menneskelig erfaring, og selv om AI kan etterligne dette, er det den menneskelige faktoren som gir kunsten sin sanne verdi.

Om

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

medlemmer

Gruppeside: Groups_SingleGroup
bottom of page