top of page
Family at a Beach

LBKB
Foreldreveiledning

Veiledning som bidrar til endring.

Home: Welcome
_DSC1968-Liven 2.jpg

Litt om meg

Liv Berit Kvernes Befring

      FAMILIEVEILEDER

Jeg har startet opp et lite enkeltmannsforetak der jeg tar på meg oppgaver som veileder. Jeg tar på meg veiledningsoppdrag for kommuner som har bruk for veiledning til familier og eller grupper av familier. Jeg har alltid vært opptatt av barn og familie, derav utdanningen som barnevernspedagog. Jeg er spesielt opptatt av familier som har bruk for hjelp til å håndtere en vanskelig familiesituasjon, eller som strever med omsorgsrollen sin.  Jeg har arbeidet i barneverntjenesten i mer en 20 år, men nå de siste årene som familieveileder ved et lokalt familiesenter. Jeg er gift og har to egne barn og to bonusbarn som er alle voksne. Så har vi fem barnebarn til sammen og er veldig glad i å tilbringe tid sammen. 

Det jeg kan tilby er veiledning hvor jeg vil dele litt av min kompetanse og erfaring. Jeg er godkjent veileder og har en videreutdanning i vold og traumatisk stress. Jeg vet hva det vil si når stress og problemer tar overhånd. Jeg kan tilby hjelp gjennom selvrefleksjon og refleksjon over den virkning vi har på våre omgivelser, på barna våre og andre mennesker vi har kontakt med. Jeg er godkjent COS -P Terapeut  (Circle of security parenting) og bruker denne metoden. 

Jeg har også erfaring med å gi lavterskel veiledning til innvandrerfamilier både i grupper og individuelt. Jeg har kalt denne veiledningen "Traume-mestring". Jeg har svært god erfaring fra dette arbeidet. Så ta svært gjerne kontakt med meg om det er noe jeg kan bistå

med. 

Home: About Me

Hva kan jeg tilby?

Tilgjengelig for deg hele veien!

Gode samtaler om det å være foreldre.

Foreldreveiledning i grupper

Gode refleksjoner.

Individuell foreldreveiledning

Den gode samtalen.

Samtaler med barn

Home: Services

Kurs for foreldre

Foreldre som vil ivareta barns behov.

Dette er et kurs for foreldre som vil bidra til å fremme barnas tilknytning, emosjonelle motstandskraft og frihet til å utforske. Dette blir utført gjennom bruken av Trygghets-sirkelen, for bedre å forstå hva barn trenger fra voksne. 

Kurset går over 8 "kapittel" der hvert kapittel vil vare ca. 1.5 time, alt etter hvor mye vi greier å reflektere sammen.

Trygghets-sirkelen er en metode utviklet av Glen Cooper, Kent Hoffman, Robert Marvin og Bert Powell

0001.jpg
Home: About Therapy

Jeg kan ta veilednings-oppdrag i forhold til grupper av profesjonelle som arbeider innen barnevern eller tilsvarende. Jeg er godkjent veileder av FO (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere). Ta gjerne kontakt.

Liv Berit Kvernes Befring

White Flowers
Home: Famous Quote

Kontakt meg

Thanks for submitting!

Piggybacks
Home: Contact
bottom of page